Biuwary

Biuwary są bardzo powszechnymi kalendarzami w biurach ze względu na dużą praktyczność i możliwość nanoszenia na nie wielu notatek w niemal dowolnym miejscu. Kalendarze te oferujemy w kilku formatach, w opcjach z kartami przeznaczonymi na każdy tydzień roku oraz w opcjach o połowę cieńszych.